انواع روش های تخلیه چاه

انواع تخلیه چاه و روش های تشخیص آن

انواع تخلیه چاه و روشهای تشخیص آن :

تخلیه چاه به چند صورت است که معروفترین روشهای تخلیه چاه به صورت مکانیز و نیمه مکانیزه است که در این مطلب به انواع تخلیه چاه و روشهای تشخیص آن اشاره میکنم :

تخلیه چاه به روش مکانیزه :

تخلیه چاه در شرکتهای گوناگون به روش مکانیزه و نیمه مکانیزه انجام میگیرد.

در تخلیه چاه مکانیزه هیچ دخالت دست انسان وجود ندارد و همه ی کارهای تخلیه چاه به صورت مکانیکی انجام میشود.

شرکتها گوناگون از تانکر های مکنده که دارای پمپها ساکشن  و مکنده ، کارگران ماهر و حرفه ای و ابزارهای تخصصی که هر شرکتی به روش خود استفاده میکند و تخلیه چاه را انجام میدهد.

تجهیزات مورد نیاز برای روش مکانیزه :

1- تانکر تخلیه چاه 10 تا 20 هزار لیتری

2-پمپ مکنده و ساکشن تخلیه چاه

3-پمپ لجن کش

4-انواع ابزارهای تخصصی تخلیه چاه

5-کارگران ماهر و با تجربه

هر یک از این ابزارها نقش مهمی در تخلیه چاه به روش مکانیزه دارند که هر یک از اینها نباشند کار لنگ میماند پس باید همه ی این وسایلها به کار رود و تخلیه چاه به راحتی انجام گیرد.

روش تشخیص تخلیه چاه به روش مکانیزه و نیمه مکانیزه

اگر شرکتی که شما انتخاب کرده و برای تخلیه چاه با آنها تماس گرفته اید ، توجه کنید ببینید که از همه ی ابزارهای تخلیه چاه استفاده کرده اند یا نه.

اگر همه ی ابزارهایی که ذکر کرده ام استفاده کنند و تخلیه چاه را به سرعت و با کمترین اتلاف وقت و به آسانی انجام داده باشند کاملا به روش مکانیزه آن تخلیه چاه انجام گرفته است و اگر غیر از این بود می توان گفت که روشی که استفاده کرده اند نیمه مکانیزه بوده است.

برای تخلیه چاه می توانید با لوله بازکنی در تماس باشید تا بهترین خدمات تخلیه چاه را انجام دهد. به خدمات لوله بازکنی اطمینان کنید چون در این زمینه چند سال سابقه ی کاری دارد و تجربه های زیادی کسب کرده است. برای بهره بردن از خدمات لوله بازکنی کافیست با راه های ارتباطی در ارتباط باشید.

Write a comment