دلایل گرفتگی لوله ها و نیاز به لوله بازکنی

دلایل گرفتگی لوله ها و نیاز به لوله بازکنی

دلایل گرفتگی لوله ها و نیاز به لوله بازکنی
دلیل گرفتگی لوله ها و احتیاج به لوله بازکنی ، میتواند جمع شدن مو در داخل لوله و داخل سیفون و جرم گرفتن لوله باشد.

این مواد اضافی کم کم روی دیواره های لوله ها چسبیده و انباشته میشوند و در آهر مانع رد شدن آب می شوند پس گرفتگی لوله رخ داده و فرد به لوله باز کنی نیاز پیدا خواهد کرد..

معمولا به طور معمول جمع شدن مو و چربی و عدم استفاده از روپوش در سینک ظرف شویی و حمام باعث رد شدن مواد اضافی و احتیتاج به لوله بازکنی میشود.

یادتان باشد برای باز کردن لوله ها حتما با یک لوله بازکنی مجرب تماس بگیرید.

 

دلایل گرفتگی لوله ها و نیاز به لوله بازکنی

راه های ارتباط با تخلیه چاه و لوله بازکنی سلطانی

شبانه روزی کلیه مناطق تهران

Related Posts

Write a comment