روش های لوله بازکنی خانگی

روش های لوله بازکنی خانگی (حتما به دردتان میخورد)

روش های لوله بازکنی خانگی (حتما به دردتان میخورد)

نصف گالن آب را گرم نمائید

اگر احساس میکنید که توالت بسختی نگرفته است میتوانید از یک محلول خانگی از ترکیب آب گرم،

جوش شیرین و سرکه بجای خرید ترکیبهای شیمیایی تجاری و کارخانه ای استفاده نمائید.

برای این کار ابتدا نصف گالن آب را گرم کنید.

سپس درحالیکه عناصر دیگر را داخل کاسه توالت میریزید اجازه دهید برای مدتی آب ولرم شود.

تخلیه چاه و لوله بازکنی

یک فنجان جوش شیرین و دو فنجان سرکه بداخل کاسه توالت بریزید:
جوش شیرین و سرکه یک ترکیب شیمیایی را بوجود می آورند که برای از میان بردن موانع چاه و لوله مفید است.

ترکیب این ها با هم صدایی فش فشی مانند زیادی تولید میکند.

آب ولرم را داخل کاسه توالت بریزید:

سعی کنید آن را از نزدیک ترین ارتفاع بداخل کاسه توالت بریزید.

فشار آب خود موجب میشود گرفتگی چاه یا لوله زود تر رفع شود.

اجازه دهید محلول یک شب بماند:

صبح فردا میتوانید باز شدن گرفتگی چاه یا لوله را با آب امتحان کنید.

اگر جسم خیلی سختی باعث این امر نباشد، این روش بخوبی جواب خواهد داد.

اگر با اولین فلاش تانک متوجه شدید آب عبور نمیکند باید از روشهای دیگر را امتحان کنید.

باز هم تاکید میکنیم که این روش درصورتی جواب خواهد داد،

که مواد ارگانیک یا غیر سختی عامل گرفتگی چاه یا لوله شده باشد!

اگر مشکل رفع نشد با تخلیه چاه و لوله بازکنی الوند سلطانی تماس بگیرید.

 

Write a comment