عمر یک چاه فاضلاب تا زمان نیاز به تخلیه چاه

عمر یک چاه فاضلاب تا زمان نیاز به تخلیه چاه

عمر یک چاه فاضلاب تا زمان نیاز به تخلیه چاه

وقتی یک چاه فاضلاب تازه مورد تعمیر تخلیه چاه قرار گرفته یا به صورت کامل خالی شده است این سوال برای افراد پیش می اید که تا چه زمانی طول میکشد تا به تخلیه چاه بعدی نیاز پیدا کنند؟

جواب این سوال کمی دو جانبه است:

اول بستگی به افراد ساکن و دوم بستگی دارد که آیا چاه به طور مناسب تعمیر شده یا خیر.

پس از هر سرویس تخلیه چاه عمر چاه فاضلاب به مرور زمان کاهش یافته و دوره زمانی پر شدن ان کوتاهتر خواهد شد.

عمر چاه فاضلاب عبارت است از فاصله ی زمانی بین حفر ان و پر شدن چاه که فرد را با تماس به تخلیه چاه معتبر نیازمند میکند ، طول عمر مفید چاه میباشد؛ که بستگی به نوع کاربری چاه جنس خاک منطقه، طبقات ساختمان و حجم فاضلاب ورودی به چاه دارد.

 

عمر یک چاه فاضلاب تا زمان نیاز به تخلیه چاه

راه های ارتباط با تخلیه چاه

Related Posts

Write a comment