لوله کشی

لوله کشی در تخلیه چاه و لوله بازکنی

لوله کشی به نصب انواع لوله های سیمانی و فلزی به منظور انتقال آب به تمام نقاط ساختمان میباشد
در قدیم برای لوله کشی ساختمان از لوله سربی استفاده میکردند ولی امروزه برای لوله کشی ساختمان از لوله غیر سربی استفاده میکنند و جدیدا از لوله پلاستیکی برای لوله کشی استفاده میکنند
در لوله کشی آب ساختمان آب از یک انشعاب وارد میشود و بعد از آن توسط یک یا چند مسیر وارد واحدهای ساختمان میشود
قبل از لوله کشی باید نقشه دقیق مسیر لوله کشی را با استفاده از نقشه های معماری مشخص کنیم تا اگر تناقضی در لوله کشی ساختمان به وجود آمد بتوانیم نقشه لوله کشی را تغییر دهیم
در لوله کشی ساختمان باید لوله ها را عایق بندی کنیم و از انواع پوشش های ضد رطوبت و ضد یخبندان استفاده میکنند
در لوله کشی عایق بندی برای سطح خارجی لوله های آب گرم و سرد استفاده میشود

لوله کشی

Related Posts

Write a comment