مقایسه لوله بازکنی قدیم و جدید

مقایسه لوله بازکنی قدیم و جدید

مقایسه لوله بازکنی قدیم و جدید

 

مقایسه لوله بازکنی قدیم و جدید

امروزه خدمات لوله بازکنی خیلی با کذشته فرق کرده و پیشرفت چشمگیری را در بر داشته است.
در قدیم فالاب را با چسدن سنگ ها میتراشیدند و آجرهای پخته شده را به صورت تونل کم کم از منازل و ساختمان ها و در آخر فاضلاب کل منطقه را به بیرون شهر راهنمایی میکردند.
این امر در گذشته توسط ماد ها که همان همدانی های امروزه هستند وجود داشته است.
در امروزه با زیاد شدن جمعیت شهر ها و ساختمان های بیشتر شده و حجم زیاد فاضلاب ها باعث گرفتگی بیشتر لوله ها و احتیاج به لوله بازکنی میشود و نقش شرکت های لوله بازکنی بیشتر به چشم می آید.
در عصر جدید با پیشرفت و متجهز شدن دستگاه ها لوله بازکنی پیشرفت کرده و تشخیص گرفتگی دقیق لوله توسط کارمندان و نیرو های لوله بازکنی آسان شده است.

 

 

راه های ارتباط با تخلیه چاه و لوله بازکنی سلطانی

شبانه روزی کلیه مناطق تهران

Related Posts

Write a comment