• 09121070830
  • شبانه روزی سراسر تهران
  • info@loleh-bazkoni.com

دسته: تخلیه چاه پاسداران

تخلیه چاه پاسداران کوچه بوستان ششم

تخلیه چاه پاسداران کوچه بوستان ششم (2)

تخلیه چاه پاسداران کوچه بوستان ششم   تخلیه چاه پاسداران کوچه بوستان ششم : فرایند تخلیه چاه در تخلیه چاه پاسداران کوچه بوستان ششم به صورت کاملا بهداشتی و مکانیزه انجام می شود. کارکنان حرفه ای تخلیه چاه پاسداران کوچه بوستان ششم متناسب با نوع چاه و نوع گرفتگی از روشها و ابزارهای متفاوتی استفاده می کنند. چند نمونه از نشانه های پر شدن چاه و نیاز به تخلیه چاه به شرح زیر است : 1-نم دادن دیوار نزدیک چاه 2-فرورفتگی دریچه…