• 09121070830
  • شبانه روزی سراسر تهران
  • info@loleh-bazkoni.com

دسته: دسته‌بندی نشده

چاه جذبی و تخلیه چاه

چاه جذبی

چاه جذبی چیست؟ یکی از رایج ترین چاه های مربوط به تخلیه چاه چاه جذبی است. تخلیه چاه که به منظور بهبود کارآیی چاه ها به کار گرفته میشود ، امریست که بهتر است برای عملیات بهتر تخلیه چاه از انواع چاه نیز مطلع باشیم.   چاه جذبی از سه قسمت که برای شما نام برده ایم تشکیل شده است. انباره مخزن گنبدی شکل چاه که در لایه نفوذ پذیر خاک حفر می گردد را انباره میگویند که وظیفه آن جمع…