• 09121070830
  • شبانه روزی سراسر تهران
  • info@loleh-bazkoni.com

برچسب: خدمات فنی سلطانی

به همه شرکت های تخلیه چاه اعتماد نکنید

به همه شرکت های تخلیه چاه اعتماد نکنید

به همه شرکت های تخلیه چاه اعتماد نکنید   همان گونه که میبینید ، با رشد و افزایش جمعیت به خصوص در شهر های نهران و کرج مشاغلی مثل تخلیه چاه نیز بیشتر شده و شرکت های آن از گذشته تا کنون رشد چشمگیری کرده اند. متاسفانه دیده شده که افرادی سود جو بدون تخصص کافی و عدم وجود تجهیزات الزامی مشغول به امر تخلیه چاه هستند. این افراد وقتی به تخلیه چاه مشغول میشوند شاید با دانش نا کافی خود باعث…

نکات متمایز کننده خدمات لوله بازکنی سلطانی

نکات متمایز کننده خدمات فنی سلطانی

نکات متمایز کننده خدمات لوله بازکنی سلطانی   گاهی مشکلات به وجود آمده در خصوص ترکیدگی یا گرفتن لوله های چاه زندگی را برای ساکنان مختل کرده و یکی از مسائل مهم در این زمینه خدمات رسانی سریع و به موقع لوله بازکنی است که خدمات فنی سلطانی این ویژگی را دارا است. لوله بازکنی سلطانی با وجود کارگران فعال و منظم با کمترین کثیف کاری بیشترین بازده در خدمات فنی را به شما مشتریان ارائه میدهد. تجهیزات کامل و…