• 09121070830
  • شبانه روزی سراسر تهران
  • info@loleh-bazkoni.com

برچسب: لوله کشی با متد جدید

لوله کشی

سیستم لوله کشی

سیستم لوله کشی آب سرد و گرم باید به شیوه موازی و عمود انجام شود و بین لوله ها فاصله کافی برای عایق کاری وجود داشته باشد. مسیر سیستم لوله کشی ساختمان باید بدون پیچ و خم بوده و قابلیت سهولت دسترسی برای مواقع اضطراری و تعمیرات در نظر گرفته شود. در هنگام سیستم لوله کشی ساختمان به لوله هایی که از کف و یا داخل دیوار عبور داده شده اند توجه شود. این لوله ها می بایست در برابر…

لوله کشی

لوله کشی در تخلیه چاه و لوله بازکنی

لوله کشی به نصب انواع لوله های سیمانی و فلزی به منظور انتقال آب به تمام نقاط ساختمان میباشد در قدیم برای لوله کشی ساختمان از لوله سربی استفاده میکردند ولی امروزه برای لوله کشی ساختمان از لوله غیر سربی استفاده میکنند و جدیدا از لوله پلاستیکی برای لوله کشی استفاده میکنند در لوله کشی آب ساختمان آب از یک انشعاب وارد میشود و بعد از آن توسط یک یا چند مسیر وارد واحدهای ساختمان میشود قبل از لوله کشی…